BMW: Nøgle kodning

BMW ZKE kodning af fjernbetjening

FZV (Centrallås modtager) nøgler

Initialisering af FZV nøgler er nødvendig for at etablere Lås/Lås op signal synkronisering med GM (General Modul / ZKE). Initialiserings procedure forsyner GM (General Modul / ZKE) med et nøgle identifikationsnr. og en "rullende kode" for hver nøgle. Hvis initialiseringen ikke bliver bliver udført, vil GM ikke reagere på nøgle signaler.
Op til 4 fjernbetjenings nøgler kan initialiseres. De kan skal initialiseres på samme tid. Nøgle initialisering er kun mulig med køretøj låst op.

bmwkey02(1).PNG
  1. Luk alle døre og alle nøgler skal være tilgængelig.
  2. Brug nøgle nr. 1, drej tændingsnøgle til stilling R, drej så tændingsnøgle tilbage indenfor 5 sekunder og fjern den første nøgle.
  3. Indenfor 30 sekunder fra tænding til FRA, tryk og hold knap #2.
  4. Mens knap #2 holdes, tryk og slip ("tip") knap #1 tre gange indenfor 10 sekunder.
  5. Slip begge knapper. LED på nøglen vil blinke kortvarigt (undtagen modelår 2000). GM styreenhed vil med det samme låse og låse op dørene, som signal for succesfuld initialisering.
  6. Hvis der er flere nøgler der initialiseres, gentag trin 3…5 indenfor 30 sekunder.
  7. Skifte tænding til stilling R afslutter initialiseringen.

NOTE: Nøgle hukommelses funktion for GM svarer med nøgle identifikations nummer for hver nøgle. Hvis nøgler ikke er initialiseret i samme orden før initialisering, vil nøgle hukommelses funktion aktiveret af nøgler ikke blive tildelt korrekt. Nøgler skal altid initialiseres i samme orden.

Nøgle kodning i CAS styreenheder