DAF service nulstilling

Service interval for DAF køretøjer udføres i VIC ECU.
VIC version 1,2 og 3 er understøttet.
Ikke alle VIC styreenheder understøtter servicenulstillling.

Under service nulstillings procedure skal der indtastes dato og km-stand for næste service.

Denne funktion er i øjeblikket under udvikling, der er ingen garanti for at det virker korrekt på alle DAF modeller.