BMW: Diesel partikelfilter (DPF) regenerering

For at starte regenerering af partikelfilter, skal det aktiveres i DDE motor styreenhed.
Regenerering aktiveres ved at forbrugt brændstofforbrug siden sidste regenerering er sat til maksimum værdi i DDE styreenheden.

Regenerering startes ved næste køretur, lige så snart kølevæske temperaturen har opnået mindst 75 °C og udstødningstemperaturen før katalysatoren har opnået mindst 240 °C.
Derudover skal der være mindst 10 liter brændstof i tanken.

Den bedst mulige effekt for regeneration opnås ved at køre i mindst 20 minutter, ved en hastighed på mindst 60 km/t, så konstant som muligt, for at starte regenerering. Erfaring har vist at kørsel uden for byen giver det bedste regenererings resultat.

Aktuel tilstand for enhver regenererings blokering, fra regenererings ønske i styreenheden og selve regenereringen, kan vises både i service funktionen ”Partikelfilter regenerering” og i DDE diagnose anmodning ved ounktet ”Partikelfilter regenerering”.
Derudover kan afstand kørt siden sidste regenerering udlæses.

Følgende mulige tilstande for regenerering bliver vist:

  • Regenerering blokeret
  • Regenerering aktiveret
  • Regenerering forespurgt i DDE
  • Regenerering ikke forespurgt

Følgende mulige tilstande for regenerering bliver vist:

  • Regenerering aktiv
  • Regenerering ikke aktiv
  • Distance kørt siden (sidste succesfulde) regenerering i meter
  • Beregnet total resterende distance for partikelfilteret i kilometer (kun tilgængelig fra DVD47 - kun i køretøjer med 6.cylinder dieselmotor).
  • Gennemsnitlig brændstofforbrug pr 100 km siden partikelfilter udskiftning (kun tilgængelig fra DVD47 - kun i køretøjer med 6-cylinder dieselmotor).
  • Distance kørt siden næstsidste og forrige regenerering i kilometer (kun tilgængelig fra DVD47 - kun i køretøjer med 6.cylinder dieselmotor).

Note:
I tilfælde af en for tidlig regenererings afbrydelse, bliver regenerering startet i næste køretur, lige så snart kølevæske temperaturen har opnået mindst 75 °C og udstødningstemperaturen før katalysatoren har opnået mindst 240 °C..
I tilfælde af at partikelfilteret er overfyldt med sod, kan det forekomme at regenererings ønske er blokkeret igen efter en kort tid, eller bliver ikke startet.

I dette tilfælde, er det nødvendigt at udføre partikelfilter regenerering på en motorvej / eller landevejs tur, i ca. 30 minutter og en hastighed der er så konstant som mulig.

Herefter, skal ”Partikelfilter regenerering” service funktion udføres igen.

Under regenererings fasen og med motor kørende, kan det også ske at visning for 'Regenerering aktiv' ændres til 'Regenerering ikke aktiv'.
Denne funktionsmåde ses udelukkende med med motoren i gang og køretøjet stillestående.
Denne funktionsmåde forringer generelt ikke regenerering.

Understøttelse i BimCOM