Ford: PATS immobilizer/startspærre

Bosch PSG TDDi - Brændstofpumpe

Lucas EPIC TDDi - Brændstofindsprøjtningspumpe

PATS Introduktion

PATS funktioner er tilgængelig i diagnose for PCM - Motorstyreenhed og IPC - Instrument i menuen [Programmering / Kodning].
For brugere der kender Ford IDS diagnose er der tilføjet skærmbilleder af Ford IDS for sammenligning.

Image Unavailable
Image Unavailable

LED-indikator for PATS status

Tænding LED Beskrivelse
FRA Kort blinkning Stand-by tilstand, PATS virker
TIL Lyser i 4 sekunder og slukker Indsat og korrekt identificeret nøgle
TIL Hurtigt blinkning Forkert nøgle, anti-scan tilstand er aktiveret
TIL TIL Venter for kodede nøgler

Når Anti-scan tilstand er aktiveret skal du vente ca. 2 minuter før der udføres noget på PATS.

Information om PATS tilstand

Image Unavailable

Denne funktion viser alle vigtige informationer om PATS systemet og tilstande.
Denne funktion er ikke tilgængelig i Ford IDS.

Tilladelse
Informerer, om sikker adgang er tilladt eller forbudt (PATS funktioner er tilladt).

PATS typer

Tidsstyret: Forsinkelse på ca. 10 minutter er krævet før kodning

Kodet: Kræver challenge-svar INCODE / OUTCODE autorisation (Du kan få adgang til INCODE'r ved at bruge www.patscode.com eller gennem Ford ETIS service)

Minimum antal nøgler: Minimum antal programmerede nøgler krævet for korrekt funktion af PATS (Køretøj starter ikke hvis der er programmeret færre antal nøgler end krævet).

Antal kodede nøgler: Nuværende antal programmerede nøgler. Antal skal være lig med, eller større end tidligere værdi, ellers vil der fremkomme fejlkoder.

Det er meget vigtigt at have den korrekte transponder type for hver model og minimum antal nøgler.

PATS oplåsning

Image Unavailable

Før der udføres noget med PATS, skal du have adgang til PATS ECU.
I Kodning adgang fremkommer et vindue hvor der spørges på OUTCODE / INCODE.

Image Unavailable
Image Unavailable

I PATS styreenheden genereres en såkaldt OUTCODE, som kræver en såkaldt INCODE, og som er afhængig af det specifike køretøj og den genererede OUTCODE.

PATS frigivelse udføres automatisk før enhver funktion, du skal ikke at bruge FCOM [PATS login] funktion direkte.
PATS login bruges til testformål (for at kontrollere at INCODE er ok) og nogle speciale funktioner.
For hver OUTCODE, som styreenheden genererer, er det nødvendigt at have en unik INCODE.
At bruge den samme INCODE til flere operationer med PATS er ikke mulig.

INCODE kan fremskaffes på www.patscode.com eller ved at bruge Ford ETIS service.
Husk venligst at PATSCode.com service, endnu ikke understøtter 2011+ Ford Mondeo/S-Max/Galaxy/Focus og C-Max køretøjer, som bruger et andet system.
For disse køretøjer er det nødvendigt at fremskaffe INCODE fra andre steder, så som Ford ETIS.

Tidsstyret PATS starter automatisk en nedtælling. FCOM kan ikke fremskynde nedtællingen, det afhænger fuldt ud af styreenheden.

Image Unavailable


Du kan afbryde den aktuelle nedtælling ved at trykke på [Afbryd] knappen.
Mens FCOM venter på at styreenheden frigives, foregår der kommunikation med styreenheden, så derfor SKAL tænding være TIL.
En dialogboks der venter for færdiggørelse af funktionen (programmering, nulstilling, osv.) vises bagefter.
Funktionerne beskrives i efterfølgende afsnit.

Tryk så [Afbryd] knap for at starte kodnings procedure.
Hvis du bytter nøgle, skal tænding afbrydes i mere end 10 sekunder.

Image Unavailable

Procedure for sletning af nøgler

Sletter alle kodede nøgler og programmerer 2 nye nøgler.

 • Forbind til PCM
 • Vælg [Slet alle nøgler og programmer nye]
 • Login på PATS (som i ovenstående beskrivelse)
 • Kommunikation er igang
 • Efter nogle få minutters ventetid kan nøgler slettes ved at trykke på [Afbryd] knap. Styreenheden er ny klar til at udføre sletning og kodning af nye nøgler. Tryk på [Afbryd] knap sletter alle nøgler og er nødvendig for at kode en ny nøgle. Den følgende procedure er for køretøjer der kræver mindst 2 kodede nøgler.
 • Tænding FRA
 • Tænding TIL (vent ca. 5 sekunder), PATS LED er aktiv
 • Tænding FRA og fjern nøgle
 • Indsæt næste nøgle og aktiver tænding TIL (PATS LED slukker efter ca. 5 sekunder)
 • Tænding FRA og vent 60 sekunder
 • Kontroller [tilstand funktion] om nøgler blev slettet og nye nøgler blev tilføjet (hvis antal nøgler er 0 eller 1, er det nødvendigt at tilføje næste nøgle(r) med [Programmer ny nøgle] funktion)

Så længe at minimum antal krævede nøgler ikke er programmeret, kan motor nok ikke starte. Fejlkode udlæsning vil vise fejl for at mindre end minimum krævede nøgler er programmeret.
Hvis det mislykkedes at programmere korrekt antal nøgler, efter slet nøgler procedure, kan du prøve at tilføje 1 nøgle af gangen, ved at bruge funktionen [Ønsker du at tilføje en ny nøgle/fjernbetjening?].

Procedure for programmering af nye nøgler

 • Opret forbindelse til den styreenhed som indeholder programmering af nøgler (typisk PCM, IPC, BCM eller RKE afhængig af model)
 • Klik på [Programmer nye nøgler]
 • Log in på PATS (se forgående kapitel)
 • Når informationen [Tryk [Fortryd] for kodning] fremkommer, indsættes ny nøgle i tændingslås (hvis ikke nøgler har været indsat der endnu) og drej nøgle til tænding TIL
 • Tryk på [Afbryd] knap
 • Ny nøgle bliver programmeret
 • Drej nøgle til tænding FRA, eller fjern nøglen
 • Kontroller om handling var succesfuld ved [PATS tilstand information]

Tilpasning ("Parring”) PATS styreenheder

For køretøjer som bruger flere styreenheder til PATS system (f.eks. PCM og IPC, BCM RKE eller SCIL), skal styreenhederne indeholde samme køretøjs sikkerhedsdata.
Hertil har FCOM “PATS styreenheds parring” funktion, som er tilgængelig i IKKE-PCM styreenhed (IPC, BCM, SCIL eller RKE).
Funktionen er kun tilgængelig for kodet PATS.
PATS styreenheds parring kræver at der bruges 2 INCODE / OUTCODE par for begge styreenheder der bruges PATS systemet.

PATS tilpasnings funktion er nu også tilgængelig for UDS protokol.
I nogle køretøjer er ABS også med i PATS systemet.
I det tilfælde skal en omkodet ABS også tilpasses.
ABS PATS tilpasning (parring) sker enten ved PCM - BCM (IPC) tilpasning, eller der er en separat kodnings procedure tilgængelig i BCM.

Understøttede PATS systemer i flere styreenheder:

Fabrikat Model PATS ECU nr.2 PATS ECU nr.3
Ford Fiesta/Fusion (EU) 2002- IPC
Ford Fiesta/Fusion (EU) 2008- (UDS) IPC
Ford Transit 2006- (UDS) BCM
Ford Transit Connect 2007- IPC
Ford Mondeo/S-Max/Galaxy 2006- (UDS) BCM
Ford Focus/C-Max 2004-2010 IPC
Ford Focus/C-Max 2010- (UDS) BCM
Ford Explorer 2006- IPC
Ford F-150 2009- IPC
Mazda 3 2003-2008 IPC
Mazda CX7 IPC
Mazda 5 2007- RKE
Mazda 6 2008- (UDS) IPC

Generele PATS fejlkoder

Fejlkode Beskrivelse
B1213
B10D8-00
Mindre end 2 (eller 3 hvis w/Valet key) nøgler programmeret til systemet.
B1232
B2103
B10D5-13
Intern transceiver modtager antenne ødelagt. Udskift transceiver (modtager).
B1342 ECU er defekt (EEPROM i PCM virker ikke – udskift PCM). PATS relateret, når det kun er gemt i PCM.
B1600
B10D7-87
Ingen PATS nøgle eller defekt nøgle.
B1601
B10D7-51
Ikke programmeret kodet tændingsnøgle detekteret (tænding TIL i 20 sekunder, før der prøves en programmeret nøgle, i Anti-scan tilstand)
B1602
B10D7-8F
Delvis detektering af kodet tændingsnøgle.
B1681
B10D9-97
Modtager signal ikke detekteret.
B2141
B10DA-5
Non-Volatile Memory (NVM) konfiguration fejl – Ingen PCM ID gemt i PATS.
B2139
U2510
B10DA-61
PCM ID stemmer ikke overens mellem PCM og PATS kontrol (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).
B2431
B10D7-05
Nøgle programmeringsfejl (defekt nøgle eller modtager).
U1147
U1262
Kommunikations problem, SCP (J1850), mellem PCM og PATS kontrol (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).
U1900
U0100
U2511
B2009
B10DA-96
Kommunikations problem, CAN (J2284), mellem PCM og PATS kontrol (ICM).
P1260 PCM afbryder køretøj pga. PATS problem. Udlæs fejlkoder fra anvendte PATS kontrol funktioner (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).
P1622 PCM afbryder køretøj pga. ikke korrekt challenge svar. Udlæs fejlkoder fra anvendte PATS kontrol funktioner (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).
P1602 PCM afbryder køretøj pga. af et kommunikations problem med styreenhed. Udlæs fejlkoder fra anvendte PATS kontrol funktioner (PATS/ICM/VIC/HEC/SCIL).

Problemer ikke relateret til PATS

 • “Service Engine Soon” kontrollampe lyser. (Kontroller PCM system)
 • Der er ingen kommunikation med PCM: PCM vil altid kommunikere via diagnose, uafhængig af startspærre status. (Kontroller PCM system)
 • Motor går i stå på landevejen: Når motoren er i gang i mere end 1 sekund, KAN PATS IKKE afbryde motorgang. Motorstop er ikke et PATS relateret problem.
 • Remote Entry/Keyless Entry problems: PATS is completely separate from the Remote Entry/Keyless Entry systems.
 • There is a no-crank problem on vehicles without PATS Starter disable. Check chart, on reverse side, for presence of Starter Interrupt.
 • PATS Theft Indicator flashes every 2 seconds at Ignition OFF. This is normal operation for PATS to act as a visual theft deterrent. See chart on reverse side for applicable system.
 • PATS Theft Indicator stays on for 2 or 3 seconds (depending on system type) at Ignition RUN or START and then off: This is normal operation for PATS prove out on all vehicles except LS and Thunderbird.

PATS system typer

Type Styreenhed
A&B: Stand Alone Module (PATS)
C: Instrument Cluster
C: - Virtual Image Cluster (VIC)
C: - Hybrid Electronic Cluster (HEC)
C: - Instrument Cluster Module (ICM)
D: Steering Column Ignition Lock Module (SCIL)
E: Powertrain Control Module (PCM)
F: Powertrain Control Module (PCM)
G: Instrument Cluster Module (ICM)

Transceivers typer (aktive antenner)

 • Lille Ford
 • Lille Valeo (Kun transceiver, Ford Galaxy, Duratec motor)
 • Stor Valeo (Ford Galaxy 1.9 TDI VW)