Diesel partikelfilter regenerering

PSA-COM understøtter diesel partikelfilter (DPF) regenerering for de fleste styreenheder.
Afhængig af styreenhedstype, er der som regel 2 regenereringsmetoder tilgængelig, som beskrevet nedenfor.

Statisk DPF regenerering

Regenerering udføres mens køretøjet står parkeret.
Regenerering processen er fuld automatiseret og kontrolleret as styreenheden, PSACOM har ingen kontrol over proceduren.
Se i service manualer for køretøjet, for mere information om statisk DPF regenerering og forudsætninger.
Kontroller venligst og evt. udbedre eventuelle fejlkoder inden regenerering startes.

Hvis proceduren mislykkes (hovedsaligt efter et stykke tid), er problemet sædvanligvis en defekt komponent eller sensor, der anvendes i det komplette partikelfilter regenerering system.

Dynamisk DPF regenerering

Regenerering sker under kørsel.